WONINGCORPORATIES

De woningvoorraad verduurzamen? FEINLAB helpt u met het bepalen van de huurverhoging en welke huishoudens hoeveel maandelijks gecompenseerd moeten worden om woonlastenneutraal te verduurzamen.

Welk schaalniveau past bij uw vraag of opgave?

Wij werken met verschillende schaalniveaus, deze geven het detailniveau van een opgave aan. Het schaalniveau wijk of dorp is inventariserend, hierin worden mogelijkheden op globaal niveau naast elkaar gelegd. In het schaalniveau woning, straat of flat wordt op huishoudenniveau onderzocht wat energiebesparende maatregelen betekenen voor individuele huishoudens.

WONINGEN

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor woningen.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

STRAAT OF FLAT

Wij hebben ervaring met woningcorporaties. FEINLAB geeft nieuwe inzichten in de energietransitie van flats, straten en het gespikkeld woningbezit van woningcorporaties.

De Methode van FEINLAB is de basis van onze diensten:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

WIJK OF DORP

Wij hebben ervaring met woningcorporaties. FEINLAB geeft nieuwe inzichten in de energietransitie voor een wijk of dorp.

De Methode van FEINLAB is de basis van onze diensten:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent