WONINGANALYSE

De Feinlab Woninganalyse wordt uitgevoerd op adresniveau, gebaseerd op gegevens verkregen van de woning en de bewoners. Het resultaat geeft inzicht in de betaalbaarheid, de nieuwe energiebehoefte en praktische aandachtspunten van diverse warmteoplossingen. De focus van onze analyses ligt op de betaalbaarheid voor bewoners. Wat betekend de transitie voor de nieuwe maandlasten van bewoners? Wat moeten zij investeren? Wat doet een lening met de woonlasten en gaan zij er daardoor maandelijks op voor- of achteruit?

Het succes van de transitie is afhankelijk van het goed organiseren van geldstromen, waarbij woonlastenneutraal de ambitie is. De analyse geeft een beeld van de onrendabele top per warmteoplossing, het mogelijk optreden van energiearmoede en extra financiering benodigd van de Rijksoverheid.

Samen met participerende huishoudens wordt gekeken naar de huidige situatie; de staat van de woning en het gedrag van de bewoners (het Bewonersprofiel). De woninganalyse geeft inzicht in de technisch-financiële kant van de transitie. Dit kan gemeenten helpen bij het maken van beleid en geeft bewoners een idee van de mogelijkheden die zij hebben.

Wij werken met de Methode van Feinlab. Deze methode is het antwoord op researchproject GEN, een praktijkinnovatie van tien bedrijven die laten zien hoe een schaalsprong in de energietransitie mogelijk is. De methode is uniek in Nederland en geeft een nieuwe kijk op veranderende geldstromen en dus de betaalbaarheid voor bewoners. In de kern draait de energietransitie om het organiseren van deze veranderende geldstromen.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een woninganalyse van Feinlab? Neem dan contact met ons op.