Nederland verduurzamen –

wij weten wat het werkelijk kost en oplevert per huishouden

SCROLL OM TE VERKENNEN

WIE ZIJN WE?

FEINLAB -

/faɪnˈlæb / - Financial-Engineering-op-Individueel-Niveau-LAB

MISSIE

Onze                                                                is dat het belang van bewoners centraal moet komen te staan in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

VISIE

In onze                                                    wordt de Methode van FEINLAB dé rekenmethodiek binnen de energietransitie van de gebouwde omgeving.   

                                               FEINLAB 

WAT DOEN WE?

HOE DOEN WE DAT?

De METHODE VAN FEINLAB wordt een nieuwe norm om energieprojecten mee te beoordelen.

De energietransitie in de woningbouw is zo immens, dat het beschikbaar komen en inzetten van de benodigde geldstromen heel precies moet worden gemanaged. FEINLAB biedt een methode die, na een energierenovatie, het werkelijk energiegebruik voorspelt en dit vertaalt naar Euro’s. Deze voorspelling moet een meer betrouwbare onderbouwing opleveren voor toekomstige leningen en de mogelijkheden om rente en aflossing te kunnen betalen uit de besparingen op de energienota van de bewoners.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?