Nederland verduurzamen –

wij weten wat het werkelijk kost en oplevert per huishouden

SCROLL OM TE VERKENNEN

WIE ZIJN WE?

FEINLAB -

/faɪnˈlæb / - Financial-Engineering-op-Individueel-Niveau-LAB

MISSIE

Onze                                                                is dat het belang van bewoners centraal moet komen te staan in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

VISIE

In onze                                                    wordt de Methode van FEINLAB dé rekenmethodiek binnen de energietransitie van de gebouwde omgeving.   

                                               FEINLAB 

WAT DOEN WE?

HOE DOEN WE DAT?

De METHODE VAN FEINLAB wordt een nieuwe norm om energieprojecten mee te beoordelen.

De energietransitie in de woningbouw is zo immens, dat het beschikbaar komen en inzetten van de benodigde geldstromen heel precies moet worden gemanaged.

Feinlab biedt een methode die, na een energierenovatie, het werkelijk energiegebruik voorspelt en dit vertaalt naar Euro’s. Deze voorspelling moet een meer betrouwbare onderbouwing opleveren voor toekomstige leningen en de mogelijkheden om rente en aflossing te kunnen betalen uit de besparingen op de energienota van de bewoners.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

WIJ WERKEN AAN DE

17

VAN DE VERENIGDE NATIES

Voor het organiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving is de kennis van FEINLAB nodig. Wij geven een goed beeld van diverse warmte varianten met bijbehorende kosten en opbrengsten voor individuele huishoudens. Willen we onze energievoorzieningen in de toekomst betaalbaar houden? FEINLAB zoekt naar de mogelijkheden geredeneerd vanuit de portemonnee van de bewoner.

FEINLAB is voorstander van samenwerking met lokale partijen. Zo wordt de lokale economie bevorderd, wordt er lokaal werkgelegenheid gecreëerd en zullen geldstromen dus zo veel mogelijk lokaal blijven circuleren.

Tijdens het proces van de energietransitie, kijkt FEINLAB samen met de bewoners uit onze wijken, buurten, dorpen en straten, hoe hun omgeving veiliger, inclusiever, veerkrachtiger en duurzamer kan worden gemaakt.

Het verduurzamen van de woningvoorraad en transitie naar duurzame energie is van groot voor het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. FEINLAB draagt bij aan het versnellen van deze transitie door bewoners vroegtijdig te betrekken in het proces.