WONINGCORPORATIES - WIJK OF DORP

Wij hebben ervaring met woningcorporaties. FEINLAB geeft nieuwe inzichten in de energietransitie voor een wijk of dorp.

De Methode van FEINLAB is de basis van onze diensten:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

Heeft de woningcorporatie plannen voor een nieuw warmtesysteem en/of het verbeteren van een wijk, dan kunnen wij u helpen met het bepalen of beoordelen van bepaalde technische verbeteringen (verbetering thermische schil + technische systemen). In onze beoordeling denken wij vanuit de betaalbaarheid voor de bewoners.

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op.

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij diverse doeleinden dienen; zoals het financieel doorrekenen van wijkenergieplannen of nieuwe warmte- en energiesystemen doorrekenen in combinatie met eventuele thermische verbeteringen. Er zijn twee detailniveaus waarop de berekeningen kunnen worden uitgevoerd; voor bewonersprofielen (fictieve gebruiks- en huishoudenprofielen) en op huishoudenniveau (voor bestaande huishoudens).

 

Op het niveau van bewonersprofielen voor een wijk of dorp, kunnen wij een eerste indicatie geven van de betaalbaarheid van bepaalde technische verbeteringen (verbetering thermische schil + technische systemen). Samen met de woningcorporatie bepalen we de meest voorkomende woningtypen en bijbehorende bewonersprofielen. De berekeningen geven een globaal beeld van de financiële consequenties voor bewoners.

 

De berekeningen op adresniveau (gelijk aan schaal: ‘1+ woningen’) leveren zeer betrouwbare voorspellingen. Om dit op de schaal van een wijk of dorp door te rekenen is een zeer uitgebreide opgave. Met de berekeningen op adresniveau wordt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, waar energiearmoede ontstaat en wie extra ondersteuning nodig heeft.

 

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren, met de volgende output:

  • Maandelijkse besparingen
  • De woningcorporatie wil een huurverhoging doorvoeren, vanwege energiebesparende maatregelen. FEINLAB brengt besparingen in beeld (op adresniveau of per bewonersprofiel) en maakt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan bij een bepaalde huurverhoging.
  • Indien woonlastenneutraal verduurzamen de ambitie is, kan FEINLAB de meest gunstige huurverhoging berekenen. Wij brengen voor een x-aantal woningen/bewonersprofielen de besparingen in beeld en draaien aan de knoppen (huurverhoging + onrendabele top) om een gunstig scenario te creëren voor zowel de bewoners als de woningcorporatie.

BEWONERSCOMMUNICATIE

Het vertrouwen tussen woningcorporatie en bewoner is van groot belang, bewoners vroegtijdig informeren versterkt deze relatie. FEINLAB kan een rol spelen in het informeren van bewoners omtrent de energietransitie. Wij kunnen processen in beeld brengen zodat deze eenvoudiger te begrijpen zijn. Daarin laten wij zien wat de transitie voor de bewoner betekend, zowel financieel als voor het dagelijks leven. Deze communicatie bieden wij aan door gebruik te maken van bijv. posters, een brochure, een folder, animatie of een website voor een wijk/dorp.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!