Proces ondersteuning

TOELICHTING ROL FEINLAB – PROCESBEGELEIDING

Feinlab ondersteunt gemeenten en actieve groepen of organisaties bij de vormgeving van het proces naar aardgasvrij. Wij kunnen een volledig projectplan voor een buurt of wijk opzetten en ondersteunen in bepaalde aspecten van de uitvoering. Wilt u wat laagdrempeliger beginnen, dan kunnen wij input leveren tijdens brainstormsessies die nodig zijn om het proces vorm te geven.

Gemeenten hebben een belangrijke taak in de transitie van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen en koken. Alle gemeenten maken nu de stap van visie (Transitievisie Warmte) naar concrete plannen op wijk-/buurtniveau (Wijkuitvoeringsplannen). Om deze stap te kunnen maken is het van belang een goed beeld te krijgen van het hele proces naar aardgasvrij. Met 35 jaar ervaring in de energietransitie is Feinlab een goede partner om u te ondersteunen bij het vormgeven van dit proces.

In het proces naar een Aardgasvrij Nederland zijn de domeinen communicatie & participatie en techniek & financiën onlosmakelijk met elkaar verbonden. Feinlab geeft projectplannen vorm vanuit deze optiek. In de projectplannen worden deze twee groepen los van elkaar georganiseerd en gemanaged, maar blijft samenwerking en data sharing van belang. 

 

Kunnen wij u ondersteunen als partner tijdens brainstormsessies, of heeft u hulp nodig bij de vormgeving van een volledig projectplan? 

Neem dan contact met ons op!