WIJKANALYSE

De Feinlab Wijkanalyse geeft voor diverse warmteoplossingen inzicht in de betaalbaarheid (voor individuele bewoners) en de nieuwe energiebehoefte. Wij doen dit per woningtype. Voor een hele wijk kijken we naar de meest representatieve typen. We maken gebruik van gestandaardiseerde woningtypen en de Feinlab Bewonersprofielen voor de warmteanalyses van een straat of flat tot een gebied van ruim 5.000 woningen. De resultaten bieden ondersteuning in de communicatie met bewoners, voor het maken van beleid en geeft input aan Wijkuitvoeringsplannen. 

De energietransitie in de woningbouw is zo immens, dat het beschikbaar komen en inzetten van de benodigde geldstromen heel precies moet worden gemanaged. De Wijkanalyse van Feinlab geeft een eerste indruk van deze veranderende geldstromen per warmteoplossing. De resultaten kunnen gemeenten en bewoners helpen bij het maken van een keuze voor een bepaalde warmteoplossing in de straat of wijk.

Het resultaat van de wijkanalyse (of woningtypeanalyse) geeft inzicht in de veranderende woonlasten per Bewonersprofiel, benodigde investeringen per woningtype en de nieuwe energiebehoefte in een gebied. De combinatie van deze datasets geeft per warmteoplossing een beeld van mogelijke energiearmoede die optreedt, wat de onrendabele top is en de CO2-reductie die wordt behaald.

Vervolgens kan met behulp van Feinlab-individueel op woningniveau worden bekeken hoe ieder huishouden woonlastenneutraal van het aardgas af kan worden gesloten. De betaalbaarheid is tenslotte een van de belangrijkste factoren in deze transitie.

 

Bent u geïnteresseerd in een wijkanalyse van Feinlab? Neem dan contact met ons op. 

Feinlab ondersteunt u graag in het proces naar een aardgasvrij Nederland!