WONINGCORPORATIES - WONINGEN

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor woningen.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

Heeft de woningcorporatie plannen voor een nieuw warmtesysteem en/of het verbeteren van individuele woningen, dan kunnen wij u helpen met het bepalen en/of beoordelen van bepaalde technische varianten (verbetering thermische schil + technische systemen). In onze beoordeling denken wij vanuit de betaalbaarheid voor de bewoners.

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op.

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij diverse doeleinden dienen; zoals het financieel doorrekenen van renovatieplannen, wijkenergieplannen of nieuwe warmte- en energiesystemen doorrekenen. In het geval van gespikkeld woningbezit is de schaal ‘1+ woningen’ voor u toepasselijk. FEINLAB maakt calculaties tot op adresniveau. De berekeningen op adresniveau leveren zeer betrouwbare voorspellingen. Het wordt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, waar energiearmoede ontstaat en wie extra ondersteuning nodig heeft.

 

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren, met de volgende output:

  • Maandelijkse besparingen
  • De woningcorporatie wil een huurverhoging doorvoeren, vanwege energiebesparende maatregelen. FEINLAB brengt besparingen in beeld (op adresniveau of per bewonersprofiel) en maakt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan bij een bepaalde huurverhoging.
  • FEINLAB kan inzicht geven in de kosten, opbrengsten en eventueel aanvullende financiering om woonlastenneutraat te verduurzamen. Per woning kunnen wij een exacte berekening maken.

BEWONERSCOMMUNICATIE

Het vertrouwen tussen woningcorporatie en bewoner is van groot belang, bewoners vroegtijdig informeren versterkt deze relatie. FEINLAB helpt u met het informeren van bewoners over de veranderingen die plaats vinden in zijn of haar omgeving. Naast de berekeningen die wij maken, hebben wij ook ervaring in het delen van onze kennis met bewoners. Wij brengen de energietransitie in woord en beeld, hoe het dagelijks leven van de bewoner wordt beïnvloed. Deze communicatie bieden wij aan door gebruik te maken van bijv. posters, een brochure, een folder, animatie of een website.

 

Kiest u voor een combinatie van onze calculatieservice en bewonerscommunicatieservice, dan laten wij zien hoe bepaalde energiebesparende maatregelen het dagelijks leven van de bewoner beïnvloed en wat de maatregelen betekenen voor de maandlasten van de bewoner.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!