MISSIE

Het belang van bewoners moet centraal staan in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

Per huishouden verschilt het energiegebruik voor ruimteverwarming en warm tapwater, in overigens gelijke woningen, enorm. De grote heterogeniteit in de gebouwde omgeving maakt de energietransitie zeer complex. Feinlab werkt sinds 2011 aan een methode die het energiegebruik en de geldstromen op huishouden-, straat- en wijkniveau zeer nauwkeurig kan voorspellen. Dit voor een variatie aan technische oplossingen. De bewoner staat hierin centraal. De methode geeft inzicht in de betaalbaarheid van nieuwe warmtesystemen voor specifieke gebieden of op individueel niveau. Door het energiegebruik van de bewoner te begrijpen brengen wij de meest voordelige oplossingen in beeld.

VISIE

Nederland zal verduurzamen. De Methode van Feinlab wordt een norm voor de energietransitie van de gebouwde omgeving, van wijk- tot woningniveau. De communicatie met bewoners staat hierin centraal. Met de Methode van Feinlab kunnen we voor alle huishoudens in Nederland bepalen welke warmtesystemen voor hen het meest rendabel zijn.

Een groot deel van de energietransitie kan betaald worden door de winst uit energiebesparende maatregelen. Wij leveren betrouwbare voorspellingen die een beeld geven van de investeringen, besparingen en onrendabele top. Feinlab brengt stakeholders samen, de veranderende geldstromen in beeld en stuurt partijen aan om de energietransitie te versnellen.

 FEINLAB kern-

WAARDEN 

ONAFHANKELIJKHEID

ONPARTIJDIG

PROFESSIONALITEIT

INTEGRITEIT

               FEINLAB 

DOELEN

Exacte kosten van de energietransitie

Met behulp van de bewonersprofielen van Feinlab worden de werkelijke kosten van de energietransitie nauwkeurig in beeld gebracht

Betaalbaarheid voor bewoners

De betaalbaarheid voor bewoners staat centraal in de energietransitie, Feinlab rekent op maat

Beste energieoplossingenDe beste energieoplossing is afhankelijk van diverse factoren, zoals; laagste maatschappelijke kosten, hoog rendement, comfort en gemak