WONINGCORPORATIES - STRAAT OF FLAT

Wij hebben ervaring met woningcorporaties. FEINLAB geeft nieuwe inzichten in de energietransitie van één of meerdere straten, een galerijflat of bijvoorbeeld een portiekflat.

 

De Methode van FEINLAB is de basis van onze diensten:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

Heeft de woningcorporatie plannen voor een nieuw warmtesysteem en/of het verbeteren van één of meerdere straten of bijvoorbeeld een galerij- of portiekflat, dan kunnen wij u helpen met het bepalen of beoordelen van bepaalde technische verbeteringen (verbetering thermische schil + technische systemen). In onze beoordeling denken wij vanuit de betaalbaarheid voor de bewoners.

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op.

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij diverse doeleinden dienen; zoals het financieel doorrekenen van renovatieplannen, wijkenergieplannen of nieuwe warmte- en energiesystemen doorrekenen. Er zijn twee detailniveaus waarop de berekeningen kunnen worden uitgevoerd; voor bewonersprofielen (fictieve gebruiks- en huishoudenprofielen) en op huishouden-/ adresniveau (voor bestaande huishoudens).

 

De coöperatie heeft inzicht in de bewoners die bij hen huren, de huurders kunnen ingedeeld worden aan de hand van bewonersprofielen. Indien voor bewonersprofielen wordt gekozen worden de meest voorkomende bewonersprofielen doorgerekend, passend bij de woningtypen in de straten of flats van de opgave. Dit geeft een globaal beeld van de financiële consequenties voor bewoners

 

De berekeningen op adresniveau (gelijk aan schaal: ‘1+ woningen’) leveren zeer betrouwbare voorspellingen. Het wordt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, waar energiearmoede ontstaat en wie extra ondersteuning nodig heeft.

 

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren, met de volgende output:

  • Maandelijkse besparingen
  • De woningcorporatie wil een huurverhoging doorvoeren, vanwege energiebesparende maatregelen. FEINLAB brengt besparingen in beeld (op adresniveau of per bewonersprofiel) en maakt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan bij een bepaalde huurverhoging.
  • Indien woonlastenneutraal verduurzamen de ambitie is, kan FEINLAB de meest gunstige huurverhoging berekenen. Wij brengen voor een x-aantal woningen/bewonersprofielen de besparingen in beeld en draaien aan de knoppen (huurverhoging + onrendabele top) om een gunstig scenario te creëren voor zowel de bewoners als de woningcorporatie.

BEWONERSCOMMUNICATIE

Het vertrouwen tussen woningcorporatie en bewoner is van groot belang, bewoners vroegtijdig informeren versterkt deze relatie. FEINLAB helpt u met het informeren van bewoners over de veranderingen die plaats vinden in zijn of haar omgeving. Naast de berekeningen die wij maken, hebben wij ook ervaring in het delen van onze kennis met bewoners. Wij brengen de energietransitie in woord en beeld, hoe het dagelijks leven van de bewoner wordt beïnvloed. Deze communicatie bieden wij aan door gebruik te maken van bijv. posters, een brochure, een folder, animatie of een website.

 

Kiest u voor een combinatie van onze calculatieservice en bewonerscommunicatieservice, dan laten wij zien hoe bepaalde energiebesparende maatregelen het dagelijks leven van de bewoner beïnvloed en wat de maatregelen betekenen voor de energierekening van de bewoner.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!