OVERHEDEN - WONINGEN

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor woningen.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

Heeft uw gemeente plannen voor een nieuw warmtesysteem en/of het verbeteren van individuele woningen, dan kunnen wij u helpen met het bepalen en/of beoordelen van bepaalde technische varianten (verbetering thermische schil + technische systemen). In onze beoordeling denken wij vanuit de betaalbaarheid voor de bewoners.

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij diverse doeleinden dienen; zoals het financieel doorrekenen van renovatieplannen, wijkenergieplannen of nieuwe warmte- en energiesystemen i.c.m. eventuele thermische verbeteringen voor één of meerdere individuele huishoudens doorrekenen. De berekeningen op adresniveau leveren zeer betrouwbare voorspellingen. Het wordt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, waar energiearmoede ontstaat en wie extra ondersteuning nodig heeft.

 

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren, met de volgende output:

  • Maandelijkse besparingen
  • Kosten en besparingen
  • Kosten, besparingen en onrendabele top (woonlastenneutraal berekening

BEWONERSCOMMUNICATIE

Het vertrouwen tussen overheid en bewoner is van groot belang, bewoners vroegtijdig informeren versterkt deze relatie. FEINLAB helpt u met het informeren en betrekken van bewoners, het gaat tenslotte over hun leefomgeving. FEINLAB heeft ervaring met het opzetten van participatieprocessen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Wij brengen de energietransitie in woord en beeld, hoe het dagelijks leven van de bewoner wordt beïnvloed. Deze communicatie bieden wij aan door gebruik te maken van bijv. posters, een brochure, een folder, animatie of een website.

 

Kiest u voor een combinatie van onze calculatie- en bewonerscommunicatieservice, dan kunnen wij tot op huishoudenniveau de bewoners informeren wat bepaalde energiebesparende maatregelen met de portemonnee van de bewoner doet.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!