OVERHEDEN

Overheden moeten de energietransitie de juiste richting in sturen. De betaalbaarheid voor bewoners is de key-factor. FEINLAB geeft inzicht in de kosten en besparingen voor individuele huishoudens bij bepaalde technische verbeteringen.

Welk schaalniveau past bij uw vraag of opgave?

Wij werken met verschillende schaalniveaus, deze geven het detailniveau van een opgave aan. De schaalniveaus provincie, stad en wijk of dorp zijn inventariserend, hierin worden mogelijkheden op globaal niveau naast elkaar gelegd. In het schaalniveau woning, straat of flat wordt op huishoudenniveau onderzocht wat energiebesparende maatregelen betekenen voor individuele huishoudens.

WONINGEN

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor woningen.

FEINLAB kan u helpen met:

 • Consultancy = begeleiding bij processen
 • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
 • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

STRAAT OF FLAT

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor straten of flats.

FEINLAB kan u helpen met:

 • Consultancy = begeleiding bij processen
 • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
 • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

WIJK OF DORP

FEINLAB geeft nieuwe inzichten in de energietransitie voor een wijk of dorp.

Onze diensten zijn gebaseerd op de Methode van FEINLAB:

 • Consultancy = begeleiding bij processen
 • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
 • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

STAD

FEINLAB geeft nieuwe inzichten in de energietransitie voor gebieden van tienduizend woningen tot een hele stad.

Onze diensten zijn gebaseerd op de Methode van FEINLAB:

 • Consultancy = begeleiding bij processen
 • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
 • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent