OVERHEDEN - STRAAT OF FLAT

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor straten of flats.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

Heeft uw gemeente plannen voor een nieuw warmtesysteem en/of het verbeteren van één of meerdere straten of bijvoorbeeld een galerij- of portiekflat, dan kunnen wij u helpen met het bepalen of beoordelen van bepaalde technische verbeteringen (verbetering thermische schil + technische systemen). In onze beoordeling denken wij vanuit de betaalbaarheid voor de bewoners.

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op.

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij diverse doeleinden dienen; zoals het financieel doorrekenen van wijkenergieplannen of nieuwe warmte- en energiesystemen doorrekenen. Er zijn twee detailniveaus waarop de berekeningen kunnen worden uitgevoerd; voor bewonersprofielen (fictieve gebruiks- en huishoudenprofielen) en op huishoudenniveau (voor bestaande huishoudens).

 

Indien voor bewonersprofielen wordt gekozen worden de meest voorkomende bewonersprofielen doorgerekend, passend bij de woningtypen in de straten of flats van de opgave. Dit geeft een globaal beeld van de financiële consequenties voor bewoners.

 

De berekeningen op adresniveau (gelijk aan schaal: ‘1+ woningen’) leveren zeer betrouwbare voorspellingen. Het wordt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, waar energiearmoede ontstaat en wie extra ondersteuning nodig heeft.

 

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren waarin wij de kosten, besparingen en onrendabele top kunnen berekenen. Wij leveren een goed onderbouwde waardering per technische variant, waarin de betaalbaarheid voor de bewoner centraal staat.

BEWONERSCOMMUNICATIE

Het vertrouwen tussen overheid en bewoner is van groot belang, bewoners vroegtijdig informeren versterkt deze relatie. FEINLAB helpt u met het informeren en betrekken van bewoners, het gaat tenslotte over hun leefomgeving. FEINLAB heeft ervaring met het opzetten van participatieprocessen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Wij brengen de energietransitie in woord en beeld, hoe het dagelijks leven van de bewoner wordt beïnvloed. Deze communicatie bieden wij aan door gebruik te maken van bijv. posters, een brochure, een folder, animatie of een website.

 

Kiest u voor een combinatie van onze calculatie- en bewonerscommunicatieservice, dan kunnen wij tot op huishoudenniveau de bewoners informeren wat bepaalde energiebesparende maatregelen met de portemonnee van de bewoner doet.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!