OVERHEDEN - WIJK OF DORP

FEINLAB geeft nieuwe inzichten in de energietransitie voor een wijk of dorp.

Onze diensten zijn gebaseerd op de Methode van FEINLAB:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

FEINLAB beoordeeld de betaalbaarheid van energiebesparende maatregelen voor de bewoners op wijk- of dorpsniveau. Wij bieden ondersteuning bij het maken van wijkenergieplannen.

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op.

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij diverse doeleinden dienen; zoals het financieel doorrekenen van wijkenergieplannen of nieuwe warmte- en energiesystemen doorrekenen in combinatie met eventuele thermische verbeteringen. Er zijn twee detailniveaus waarop de berekeningen kunnen worden uitgevoerd; voor bewonersprofielen (fictieve gebruiks- en huishoudenprofielen) en op huishoudenniveau (voor bestaande huishoudens).

Op het niveau van bewonersprofielen voor een wijk of dorp, kunnen wij een eerste indicatie geven van de betaalbaarheid van bepaalde technische verbeteringen (verbetering thermische schil + technische systemen). Samen met de woningcorporatie bepalen we de meest voorkomende woningtypen en bijbehorende bewonersprofielen. De berekeningen geven een globaal beeld van de financiële consequenties voor bewoners.

De berekeningen op adresniveau (gelijk aan schaal: ‘1+ woningen’) leveren zeer betrouwbare voorspellingen. Om dit op de schaal van een wijk of dorp door te rekenen is een zeer uitgebreide opgave. Met de berekeningen op adresniveau wordt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, waar energiearmoede ontstaat en wie extra ondersteuning nodig heeft.

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren waarin wij de kosten, besparingen en onrendabele top kunnen berekenen. Wij leveren een goed onderbouwde waardering per technische variant, waarin de betaalbaarheid voor de bewoner centraal staat.

BEWONERSCOMMUNICATIE

Het vertrouwen tussen overheid en bewoner is van groot belang, bewoners vroegtijdig informeren versterkt deze relatie. FEINLAB helpt u met het informeren en betrekken van bewoners, het gaat tenslotte over hun leefomgeving. FEINLAB heeft ervaring met het opzetten van participatieprocessen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Wij brengen de energietransitie in woord en beeld, hoe het dagelijks leven van de bewoner wordt beïnvloed. Deze communicatie bieden wij aan door gebruik te maken van bijv. posters, een brochure, een folder, animatie of een website voor een wijk/dorp.

 

Kiest u voor een combinatie van onze calculatie- en bewonerscommunicatieservice, dan kunnen wij de bewoners per wijk of dorp informeren. De informatie die wij leveren geeft een zeer adequate voorspelling voor 5 verschillende bewonersprofielen per woningtype. Met deze informatie kunnen de bewoners hun eigen situatie vergelijken met de voorspelling (5 bewonersprofielen x het aantal woningtypen) die het meest bij hun past.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!