OVERHEDEN - STAD

FEINLAB geeft nieuwe inzichten in de energietransitie voor gebieden van tienduizend woningen tot een hele stad.

Onze diensten zijn gebaseerd op de Methode van FEINLAB:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

FEINLAB helpt bij het proces om gebieden met meer dan 10.000 woningen te verduurzamen. Wij geven inzicht in de betaalbaarheid van bepaalde energiebesparende maatregelen voor verschillende woningtypen en bijbehorende bewonersprofielen.

Wij bieden ondersteuning bij het maken van wijkenergieplannen, waarbij onze focus ligt op de betaalbaarheid voor de bewoner.

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op.

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij van kleine tot grote gebieden berekenen wat de kosten en besparingen voor individuele huishoudens zijn. In de calculaties voor >10.000 woningen rekenen wij met standaard bewonersprofielen voor een onbeperkt aantal woningtypen, afhankelijk van het gebied.

 

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren waarin wij de kosten, besparingen en onrendabele top kunnen berekenen. Wij leveren een goed onderbouwde waardering per technische variant, waarin de betaalbaarheid voor de bewoner centraal staat.

BEWONERSCOMMUNICATIE

Het vertrouwen tussen overheid en bewoner is van groot belang, bewoners vroegtijdig informeren versterkt deze relatie. FEINLAB helpt u met het informeren en betrekken van bewoners, het gaat tenslotte over hun leefomgeving. FEINLAB heeft ervaring met het opzetten van participatieprocessen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Wij brengen de energietransitie in woord en beeld, hoe het dagelijks leven van de bewoner wordt beïnvloed. Deze communicatie bieden wij aan door gebruik te maken van bijv. posters, een brochure, een folder, animatie of een website voor een gebied.

 

Kiest u voor een combinatie van onze calculatie- en bewonerscommunicatieservice, dan kunnen wij de bewoners per wijk of dorp informeren. De informatie die wij leveren geeft een zeer adequate voorspelling voor 5 verschillende bewonersprofielen per woningtype. Met deze informatie kunnen de bewoners hun eigen situatie vergelijken met de voorspelling (5 bewonersprofielen x het aantal woningtypen) die het meest bij hun past.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!