LOKALE GROEPEN - WONINGEN

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor woningen.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

Wij denken vanuit de betaalbaarheid voor de bewoners. Zijn er plannen voor een nieuw warmtesysteem en/of het verbeteren van individuele woningen, dan kunnen wij u helpen met het bepalen en/of beoordelen van bepaalde technische varianten (verbetering thermische schil + technische systemen).

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op.

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij diverse doeleinden dienen; zoals het financieel doorrekenen van renovatieplannen, wijkenergieplannen of nieuwe warmte- en energiesystemen i.c.m. eventuele thermische verbeteringen voor één of meerdere individuele huishoudens doorrekenen. De berekeningen op adresniveau leveren zeer betrouwbare voorspellingen. Het wordt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, waar energiearmoede ontstaat en wie extra ondersteuning nodig heeft.

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren, met de volgende output:

  • Maandelijkse besparingen
  • Kosten en besparingen
  • Kosten, besparingen en onrendabele top (woonlastenneutraal berekening

BEWONERSCOMMUNICATIE

Is het voor uw partij van belang bewoners goed te informeren? Naast de berekeningen die wij maken, hebben wij ook ervaring in het delen van onze kennis met bewoners. Wij brengen de energietransitie in woord en beeld, hoe dat het dagelijks leven van de bewoner beïnvloed. Deze communicatie bieden wij aan door gebruik te maken van bijv. posters, een brochure, een folder, animatie of een website voor een wijk/dorp.

 

Kiest u voor een combinatie van onze calculatieservice en bewonerscommunicatieservice, dan laten wij zien hoe bepaalde energiebesparende maatregelen het dagelijks leven van de bewoner beïnvloed en wat de bewoner maandelijks bespaard dan wel extra kwijt is.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!