LOKALE GROEPEN

Onze diensten voor lokale groepen zijn afgestemd op energie coöperaties, wijkorganisaties, VvE’s en andere partijen die zich inzetten voor een gemeenschap of bewonersgroep.

Welk schaalniveau past bij uw vraag of opgave?

Wij werken met verschillende schaalniveaus, deze geven het detailniveau van een opgave aan. Het schaalniveau wijk of dorp is inventariserend, hierin worden mogelijkheden op globaal niveau naast elkaar gelegd. In het schaalniveau woning, straat of flat wordt op huishoudenniveau onderzocht wat energiebesparende maatregelen betekenen voor individuele huishoudens.

WONINGEN

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor woningen.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

STRAAT OF FLAT

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor straten of flats.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

WIJK OF DORP

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor uw wijk of dorp.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent