LOKALE GROEPEN - STRAAT OF FLAT

Met de Methode van FEINLAB kan worden bepaald wat gunstige energiebesparende maatregelen zijn voor straten of flats.

FEINLAB kan u helpen met:

  • Consultancy = begeleiding bij processen
  • Calculaties = berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
  • Bewonerscommunicatie = communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent

CONSULTANCY

Wij denken vanuit de betaalbaarheid voor de bewoners. Zijn er plannen voor een nieuw warmtesysteem en/of het verbeteren van één of meerdere straten of bijvoorbeeld een galerij- of portiekflat, dan kunnen wij u helpen met het bepalen of beoordelen van bepaalde technische varianten (verbetering thermische schil + technische systemen).

 

Heeft u interesse in onze consultancy, neem contact met ons op.

CALCULATIES

Met de calculaties van FEINLAB kunnen wij diverse doeleinden dienen; zoals het financieel doorrekenen van wijkenergieplannen of nieuwe warmte- en energiesystemen doorrekenen. Er zijn twee detailniveaus waarop de berekeningen kunnen worden uitgevoerd; voor bewonersprofielen (fictieve gebruiks- en huishoudenprofielen) en op huishoudenniveau (voor bestaande huishoudens).

Indien voor bewonersprofielen wordt gekozen worden de meest voorkomende bewonersprofielen doorgerekend, passend bij de woningtypen in de straten of flats van de opgave. Dit geeft een globaal beeld van de financiële consequenties voor bewoners.

De berekeningen op adresniveau (gelijk aan schaal: ‘1+ woningen’) leveren zeer betrouwbare voorspellingen. Het wordt inzichtelijk welke huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, waar energiearmoede ontstaat en wie extra ondersteuning nodig heeft.

FEINLAB kan voor één of meerdere energiebesparende maatregelen calculaties leveren waarin wij de kosten, besparingen en onrendabele top kunnen berekenen. Wij leveren een goed onderbouwde waardering per technische variant, waarin de betaalbaarheid voor de bewoner centraal staat.

BEWONERSCOMMUNICATIE

Is het voor uw partij van belang bewoners goed te informeren? Naast de berekeningen die wij maken, hebben wij ook ervaring in het delen van onze kennis met bewoners. Wij brengen de energietransitie in woord en beeld, hoe dat het dagelijks leven van de bewoner beïnvloed.

Kiest u voor een combinatie van onze calculatieservice en bewonerscommunicatieservice, dan laten wij zien hoe bepaalde energiebesparende maatregelen het dagelijks leven van de bewoner beïnvloed en wat de bewoner maandelijks bespaard dan wel extra kwijt is.

Geïnteresseerd in onze diensten?


Neem contact met ons op en geef ons meer informatie over uw vraagstuk!