WIE BETAALT VOOR DE KLIMAATPLANNEN

Ed Nijpels heeft zijn klimaatplannen aan het kabinet aangeboden. Reactie minister Wiebes: 

“We willen dat niemand kosten voor zijn rekening krijgt die niet hadden gehoeven”.

Speciaal daarvoor is de rekenmethode van F€IN Lab gemaakt!

De methode van F€IN Lab wil de nieuwe norm worden

om energieprojecten mee te beoordelen.De energietransitie in de woningbouw is zo immens, dat het beschikbaar komen en inzetten van de benodigde geldstromen heel precies moet worden gemanaged. De communicatie met bewoners staat daarbij centraal. Het research project GEN (Gebieden Energie Neutraal) leverde het inzicht dat het zeer noodzakelijk is om het voordeel in Euro’s van een energierenovatie per huishouden te kunnen voorspellen. F€IN Lab biedt een methode die, na een energierenovatie, het werkelijk energiegebruik voorspelt en dit vertaalt naar Euro’s. Deze voorspelling moet een meer betrouwbare onderbouwing opleveren voor toekomstige leningen en de mogelijkheden om rente en aflossing te kunnen betalen uit de besparingen op de energienota van de bewoners.

Producten

De methode van F€IN Lab

F€IN Lab informeert bewoners over het werkelijk energiekostenvoordeel na het energiezuiniger maken van hun woning. Overzichten van dit financieel voordeel per complex, per bewonersprofiel en per adres zijn goed bruikbaar voor investeerders.

Kennisontwikkeling en -overdracht

F€IN Lab blijft kennis ontwikkelen, die wordt verwerkt in onze modellen en verspreid via bijeenkomsten. Daarnaast zijn wij van plan E-books te maken, die een goed inzicht geven in de kennis die wij tot nu toe al hebben verworven.

Project begeleiding

Loopt u tegen bepaalde zaken aan tijdens de energietransitie van een woning of gebied. Met ons rekenwerk tot op adresniveau kunnen we u helpen projecten preciezer te ontwikkelen.

Beleidsontwikkeling

Steeds meer wijken en dorpen gaan wijkenergieplannen maken. Hierin staat hoe de woningen in de betreffende wijk duurzaam gemaakt gaan worden. F€IN Lab kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van een dergelijk wijkenergieplan.

F€IN Lab Publicaties

Hier kunt u documenten vinden van zowel F€IN Lab als gerelateerde documenten mede geproduceerd door F€IN Lab.

Sluit Menu