Nederland verduurzamen –

wij weten wat het werkelijk kost en oplevert per huishouden

De methode van FEINLAB wordt de nieuwe norm om energieprojecten mee te beoordelen.

De energietransitie in de woningbouw is zo immens, dat het beschikbaar komen en inzetten van de benodigde geldstromen heel precies moet worden gemanaged. FEINLAB biedt een methode die, na een energierenovatie, het werkelijk energiegebruik voorspelt en dit vertaalt naar Euro’s. Deze voorspelling moet een meer betrouwbare onderbouwing opleveren voor toekomstige leningen en de mogelijkheden om rente en aflossing te kunnen betalen uit de besparingen op de energienota van de bewoners.

SERVICES

Wij bieden diverse services aan, met als kern het valideren en organiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De variatie in onze producten is met name bepaald door de schaal van een opgave en wie opdrachtgever is. Kies hieronder welk profiel bij u past en vervolgens de schaal waarbinnen uw.

Onze diensten voor coöperaties zijn afgestemd op energie coöperaties, wijkorganisaties, VvE’s en andere partijen die zich inzetten voor een gemeenschap of bewonersgroep.

FEINLAB helpt u met het bepalen van de huurverhoging en welke huishoudens hoeveel maandelijks gecompenseerd moeten worden om woonlastenneutraal te verduurzamen.

Overheden moeten de energietransitie de juiste richting in sturen. De betaalbaarheid voor bewoners is de key-factor. FEINLAB geeft inzicht in de kosten en besparingen voor individuele huishoudens bij bepaalde technische verbeteringen.

De Methode van FEINLAB kan bruikbaar zijn voor technische adviseurs, omgevingsmanagers, contractmanagers en communicatiemanagers of voor financiële partijen, zoals banken, AFM, Nibud of SVN, voor uitvoerenden partijen, zoals bouwers, installateurs en partijen die netwerken aanleggen en voor netwerkbeheerders.

WONINGEN

STRAAT OF FLAT

WIJK OF DORP

STAD

In welke sector past uw vraag of opgave?

  • ADVISEURS EN MANAGERS
  • FINANCIELE PARTIJEN
  • UITVOERENDE PARTIJEN
  • NETWERK BEHEERDERS

Onze producten kunnen op maat gemaakt worden, afhankelijk van de opgave. Al onze producten zijn te categoriseren in consultancy, calculaties en bewonerscommunicatie.

CONSULTANCY

Begeleiding bij processen

CALCULATIES

Berekenen exacte kosten + besparingen (en bepalen) van energiebesparende maatregelen
 

BEWONERSCOMMUNICATIE

Communicatie met bewoners over wat de energietransitie voor hen betekent. Wij leveren deze dienst in samenwerking met externe partijen.