Amstelveen, de eerste passiefhuizen in Nederland, opgeleverd in 1993

Novum at

Novum at richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van energie- en klimaatbeleid, met name voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Meer dan 25 jaar ervaring in energietransitie in de gebouwde omgeving wordt ingezet om steeds weer innovatieve inzichten te verwerven en te implementeren. De focus ligt op het leren beheersen van de geldstromen die ontstaan wanneer geïnvesteerd wordt in het energieneutraal maken van woongebieden.