Ypenburg, integrale samenwerking van architecten, stedenbouwkundig, landschaparchitect en bioloog voor het ontwerp van de biotoop van water en oevers, opgeleverd in 2004 (bron foto DP6 architectuurstudio)

Instrumentontwikkeling en onderzoek

Novum at  ontwikkelt werk-methoden en instrumenten  waarmee van huishoudens het werkelijk energiegebruik na renovatie beter voorspeld wordt. Doel: betere voorlichting van bewoners, beter onderbouwde business cases en het beperken van risico bij het verkrijgen van een financiering.

Procesadvies

Novum at adviseert gemeenten, woningbouwverenigingen, VvE’s, bouwbedrijven en ESCO’s, over aanpak en stappen die nodig zijn om woongebieden energieneutraal te kunnen maken. Essentieel is het met behulp van bewonersprofielen voorspellen van de werkelijk te verwachten energiekosten na een renovatie.

Projectadvies

Voor woningbouwprojecten  vergelijkt Novum at energie-systemen heel nauwkeuriger  met elkaar. Uitgangspunt zijn de bestaande en nieuwe energie index en de systeemrendementen van installaties. Bewoners geven hun historisch energiegebruik op, waarna per bewonersprofiel de toekomstige energiekosten voorspeld worden.