81 PORTIEKWONINGEN

Wonen Zuid heeft een heldere ambitie op het gebied van verduurzaming van haar eigen woningbestand, bewonersvoorlichting en bewonersbegeleiding. FEINLAB heeft in opdracht van Wonen Zuid het rekenwerk geleverd voor de renovatie van 81 portiekwoningen. Met de Methode van FEINLAB zijn accurate financiële voordelen van energiebesparing in bestaande huurwoningen in beeld gebracht.

 

De kennis van FEINLAB is overgedragen middels een rapport met daarin de resultaten van het rekenwerk en achtergrondinformatie ter onderbouwing van de methode. Na de uitvoering zijn de resultaten vergeleken met de voorspellingen. Dit heeft ons nieuwe inzichten gegeven en bevestigd dat de Methode van FEINLAB zeer goede voorspellingen levert.

OPGAVE

De woningbouwcorporatie wil 81 portiekwoningen van 39m2 en 52m2 thermisch verbeteren, van schillabel F naar schillabel A. Tevens wordt er ook overgestapt van een blokverwarming naar individuele cv-ketels voor ruimteverwarming en warmt tapwater. De thermische verbetering en aangepaste techniek resulteert in een lagere energierekening voor de bewoners. Een huurverhoging kan een deel van de investeringskosten dekken die zijn gemaakt om de woningen te isoleren.

 

De opgave zal woonlastenneutraal worden uitgevoerd, dit betekent dat de huurverhoging niet hoger mag zijn dan de laagste besparingen. De besparingen verschillen afhankelijk van het energiegebruik per huishouden. FEINLAB heeft de besparingen berekend per bewonersprofiel.

Bepalen bewonersprofielen

Voor het bepalen van de bewonersprofielen zijn een aantal gegevens van de bewoners vereist, verkregen middels enquêtes. Gewenst zijn de energiegegevens van de laatste drie jaar, de gezinssamenstelling en de leeftijden. Met de input verkregen uit de enquêtes zijn 2 huishoudenprofielen geformuleerd en is gebruik gemaakt van 5 gebruiksprofielen.

De meest voorkomende huishoudenprofielen resulterend uit de enquêtes:

  • Eenpersoonshuishouden 70+ jaar
  • Eenpersoonshuishouden 25-34 jaar

De gebruiksprofielen zijn afgeleid uit de energienota’s:

Zeer duurzaam  –  21 huishoudens

Duurzaam –  12 huishoudens

Royaal – 14 huishoudens

Warmteminnend – 14 huishoudens

Zeer warmteminnend – 20 huishoudens

Resultaten

Een relatief grote groep bewoners heeft in de voorspellingen van FEINLAB een financieel voordeel van minimaal € 28 per maand. Op basis van de output van de FEINLAB-rekenmodellen is een maximale huurverhoging vastgesteld van € 20 per maand. De gedachte was dat daarmee elke bewoner een redelijk voordeel zou hebben.

Na de renovatie

In februari 2019 is de rapportage van februari 2017 vergeleken met de werkelijke verbruiken, anderhalf jaar na de renovatie van de woningen. Hoewel er slechts meetgegevens over één jaar beschikbaar waren, word het toch al wenselijk gevonden een studie te doen naar de resultaten van de renovatie.

 

Het beeld van het energiegebruik voor ruimteverwarming per jaar per huishouden laat zich als volgt samenvatten

 

De gewogen gemiddeld voorspelde besparing     van 1.132 naar 498 is 634 m3 besparing

De werkelijk gemeten besparing                              van 1.119 naar 516 is 603 m3 besparing

 

De werkelijke besparing wijkt 31 m3 gas af van de voorspelling.

De voorspelde besparing is 56%, de werkelijke besparing is 54%, een verschil van 2%.

In kosten betekent dit verschil € 1,46 minder voordeel gemiddeld per huishouden per maand.