Werkwijze F€IN Lab

Intake gesprek

....

Straatnaam met betreffende huisnummer(s), postcode, plaats

Hoeveel woonunits moeten er berekent worden? Een woonunit is een ruimte waar gas, water en elektra apart worden afgerekend.

Zijn deze hebben deze woonunits hetzelfde gebruiksoppervlak, zo niet, hoeveel verschillende wooneenheden zijn er?

 • uit welk jaar komt de wooneeinheid
 • betreft het een rijwoning, portiekflat, galerijflat etc.

Om de toekomstige maandlasten per woonunit te berekenen, hebben wij de energienota nodig van de afgelopen drie jaar

Is er een algemeen label bekent? zo niet, zijn dan de volgende zaken bekent:

 • type glas:
  enkelglas / dubbelglas / HR+ / HR++ / trippelglas?
 • isolatie gevels
 • isolatie dak
 • vloer isolatie
 • warmtevoorziening:
  centrale verwarming, collectieve verwarming, stadsverwarming, warmtepomp….
 • warm tapwater:
  geiser, boiler….
 • koken:
  elektrisch of gas

Wat houdt groot onderhoud in:

Wat is de ambitie, waar wilt u naar toe? Label niveau, type installaties etc.

Door F€IN Lab ontwikkelde tools

Zes routes

Een opdrachtgever kan de gewenste output van de FEIN Lab berekeningen kiezen. Route 1, 2 en 3 levert vooral input voor bewonerscommunicatie. Duidelijk wordt welke bewoners precies welk voordeel hebben. Route 4, 5 en 6 onderzoekt een serie technische varianten. Per variant wordt onderzocht tot welke nieuwe energiekosten een renovatie leidt.

Route 1 en 4 vraagt nog niet welke energiekosten de bewoners hebben. Route 2, 3, 5 en 6 geeft, door het aanwezig zijn van de energieverbruiksgegevens per adres, een beeld van de energiebesparing in Euro’s en geeft ook weer hoeveel huishoudens welke besparing hebben. In route 3 en 6 komt dit ook per adres in beeld.

Database met getallen van werkelijk energiegebruik

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het verschil bekend tussen het theoretisch en werkelijk energiegebruik per labelklasse. De vele meetgegevens van werkelijk energiegebruik per labelklasse heeft F€IN Lab in staat gesteld een database te maken als onderbouwing van onze tabellen. Als het oppervlak van een woning en het labelniveau bekend is, krijgen wij voor rijwoningen, portiekwoningen en galerijwoningen in beeld wat de gemiddelde werkelijke energievraag voor ruimteverwarming is. Voor warm tapwatergebruik geeft statistisch materiaal ons inzicht in het energiegebruik per leeftijdsklasse van de bewoners.

Om de energiegebruiken van een bestaande of nieuwe situatie te kunnen bepalen zoekt F€IN Lab de werkelijke jaarlijkse systeem rendementen van de aan de orde zijnde technische varianten op. Door tevens in te schatten wat ongeveer de interne verliezen in de gebouwen zijn, ontstaat de z.g. SPF (Seasonal Performance Factor).

Tien standaard rekenmodellen

Woningen kunnen nu op gas verwarmd zijn en in een nieuwe situatie met stadswarmte of met elektriciteit (WP). Maar ook andere situaties komen voor. Bij voorbeeld van stadswarmte naar gas of naar elektriciteit. Om snel projecten te kunnen doorrekenen hebben wij van de meest voorkomende situaties gestandaardiseerde rekenmodellen gemaakt. Die zijn inmiddels goed getest en voorkomen fouten in het rekenwerk.

De output van dit rekenwerk is dat gesimuleerde energienota’s worden gemaakt voor een bestaande en een nieuwe situatie. Daarna wordt in een compacte tabel het voordeel per jaar en per maand weergegeven. Per rekenmodel is in die energienota’s te zien welk type energiegebruik aan de orde is.

Tien bewonersprofielen

Het energiegebruik van bewoners in min of meer gelijke woningen verschilt enorm. Soms met een factor negen. Als een heel zuinige bewoner € 300 aan gas voor ruimteverwarming gebruikt kan het zijn dat zijn buurman € 2.700 betaalt voor zijn gasverbruik. Deze verschillen komen in elk doorgerekend complex voor. Het energieverbruik voor warm tapwater verschilt per leeftijd van de bewoners. Daarom heeft F€IN Lab tien bewonersprofielen gedefinieerd. Elk project wordt doorgerekend voor die tien bewonersprofielen. Welke profielen dit zijn wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever.

Voorbeeld van de output van een berekening gemaakt voor een route 1 situatie

De output van F€IN Lab in beeld

Onder Producten / Publicaties is een PowerPoint presentatie beschikbaar die de denkwijze en output van F€IN Lab in beeld brengt. Inhoudelijk komen de volgende thema’s aan de orde:
• De context van waaruit F€IN Lab is ontstaan
• Van een mix aan bronnen naar een mix van technieken, naar een productmix en naar rekenen met bewonersprofielen
• Hoe complex is het werken met bewonersprofielen
• De output van F€IN Lab

Voorbeeld van de output van een berekening gemaakt voor een route 5 situatie

 

Sluit Menu