Projectbegeleiding

Projectbegeleiding ontwerpfase

Op het moment dat opdrachtgevers met hun technische adviseurs om tafel gaan, brengt F€IN Lab haar praktijkervaring mee om een voor bewoners en opdrachtgever optimaal project te realiseren. Al in de beginfase van het traject denkt F€IN Lab mee over het slim kiezen van het financieel/economisch beste technische concept en over de consequenties voor de bewonerscommunicatie.

De F€IN Lab methode maakt het mogelijk technische varianten in stappen financieel/economisch steeds verder te optimaliseren. Wij kunnen snel en gericht rekenen.

Offerte en werkafspraken op basis van:

 • Stap 1 Kies de gewenste route en lever aan de hand van een checklist de benodigde project informatie. Zie intakegesprek
 • Stap 2 F€IN Lab maakt een eerste scenarioanalyse
 • Stap 3 Maken definitieve besparingsberekeningen
 • Stap 4 Overleg met ontwerpers / aanbiedende partijen over technische specificaties
 • Stap 5 Maken tabellen voor bewonersinformatie en economische onderbouwing project

Projectbegeleiding uitvoeringsfase

F€IN Lab helpt om de realisatie van een project wat betreft bewonerscommunicatie soepel te laten verlopen. Als het project technisch uitgewerkt is maken wij de tabellen om bewoners te informeren over hun energiekosten. Die kunnen op drie verschillende manieren in beeld komen.

 1. Geen energiegebruik bewoners bekend; informatie op basis van tabellen voor de tien gestandaardiseerde bewonersprofielen
 2. Energiegebruik bewoners per adres bekend; preciezere informatie aan bewoners mogelijk op basis van de huidige energienota’s
 3. Energiegebruik bewoners per adres bekend; een calculatie per huishouden wordt met bewoners persoonlijk gecommuniceerd

Offerte en werkafspraken op basis van:

 • Stap 1 Kies gewenste route en lever de benodigde projectinformatie
 • Stap 2 F€IN Lab maakt rapport van bevindingen
 • Stap 3 Maken definitieve besparingsberekeningen
 • Stap 4 In overleg met de bewonersvoorlichters komt het voorlichtingsmateriaal tot stand
 • Stap 5 Maken materiaal voor bewonersinformatie
Sluit Menu