Producten

De methode van F€IN Lab

F€IN Lab informeert bewoners over het werkelijk energie kostenvoordeel na het energiezuiniger maken van hun woning. Overzichten van dit financieel voordeel per complex, per bewonersprofiel en per adres zijn goed bruikbaar voor investeerders.

Kennisontwikkeling en -overdracht

F€IN Lab blijft kennis ontwikkelen, die wordt verwerkt in onze modellen en verspreid via bijeenkomsten. Daarnaast zijn wij van plan E-books te maken, die een goed inzicht geven in de kennis die wij tot nu toe al hebben verworven.

Project begeleiding

Loopt u tegen bepaalde zaken aan tijdens de energietransitie van een woning of gebied. Met ons rekenwerk tot op adresniveau kunnen we u helpen projecten preciezer te ontwikkelen.

Beleidsontwikkeling

Steeds meer wijken en dorpen gaan wijkenergieplannen maken. Hierin staat hoe de woningen in de betreffende wijk duurzaam gemaakt gaan worden. F€IN Lab kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van een dergelijk wijkenergieplan.

F€IN Lab E-books

Hier kunt u documenten vinden van zowel F€IN Lab als gerelateerde documenten mede geproduceerd door F€IN Lab.

Sluit Menu