Kennisontwikkeling en -overdracht

De researcher van F€IN Lab

Spil in de kennisontwikkeling van F€IN Lab is Eric Willems, senior adviseur gebouwentechnologie bij Huygen Ingenieurs & Adviseurs te Maastricht. Werken naar een energieneutrale gebouwde omgeving zoekt hij in het toepassing van een combinatie van energiebronnen in een mix van technische oplossingen. Daarin ligt naar zijn mening een belangrijke sleutel.

Daarmee heeft F€IN Lab een belangrijke specialist in huis met kennis van stads- en wijkexploitaties, analyse van warmtenetten, gebruikersgedrag en statistische energieprofielanalyse. Zijn ervaringen in het gebruik van lage temperatuursystemen leiden tot dé ultieme systemen van de toekomst.

Via Eric Willems maakt F€IN Lab gebruik van o.a. door prof. Laure Itard verzamelde kennis betreffende het werkelijke energiegebruik in woningen. Met dit statistisch verkregen materiaal als basis, maakte hij een bruikbare rekenmodule als onderbouwing van elke F€IN Lab calculatie.

De ontwikkeling van een praktische methode

Een goede rekenmodule is nog geen methode. In het onderzoeksproject GEN (Gebieden EnergieNeutraal) leren Pieter Hameetman, Eric Willems en Frans Versteeg dat het essentieel is om de energetisch opbrengst van een renovatie per adres te kennen.

Wanneer Nederland grootschalig  energieneutraal wil renoveren, zullen de benodigde middelen moeten komen uit besparingen van huishoudens of gebouweigenaren. Er zal geleend moeten worden. De besparingen op grote aantallen energienota’s van individuele huishoudens opgeteld moeten de inkomende kasstroom gaan opleveren voor de business cases onder het energieneutraal bouwen of renoveren.

Die gedachte is de drijfveer geweest voor de ontwikkeling van de, door investeerders te hanteren, F€IN Lab methode.

Energietransitie is het organiseren van veranderingen

Frans Versteeg is specialist in veranderingsmanagement terwijl Pieter Hameetman jaren ervaring heeft in het ontwikkelen van projecten die een nieuwe kijk op energieprestaties van woongebouwen beogen.

Versteeg: “Mijn ervaring met complexe veranderingsmanagement- en transformatieprocessen, sociale innovatie en openbaar bestuur opgaven blijf ik inzetten voor de huidige klimaatopgave”. Hij ondersteunt F€IN Lab in de wil inspirerende veranderingen tot stand te brengen. Mensen en organisaties ondersteunen bij het creëren van nieuwe lange termijn strategieën en bij het realiseren van betekenisvolle veranderingen.

F€IN Lab zoekt samenwerking met organisaties, waar zorg en aandacht voor individuele belangen van mensen de norm is. Waar een inspirerende visie centraal staat. Waar continue verbetering en solidariteit het werken zinvol en inspirerend maken. Die mensen ondersteunt om echt in hun kracht te staan.

Het hele F€IN Lab team heeft ervaring in groepsprocessen

Die groepsprocessen kunnen er steeds anders uit zien. Zo heeft Ignaz Hameetman zeven jaar ervaring in het opzetten en aansturen van bewonersinitiatieven. Doch met zijn bachelor diploma landschapsarchitectuur en architectuur studerend aan de TUD als achtergrond, wil hij die ambities nu al breder in te zetten.

Waarom hebben de meeste menselijke interventies een negatieve invloed op de natuur? Kunnen we misschien een combinatie van nieuwe habitats voor onszelf en onze biologische omgeving combineren? Hoe kunnen we beter samenwerken binnen de disciplines landbouw, ecologie en stedenbouw?

Ignaz: “Door inzicht te krijgen in natuurlijke systemen en de manier om hieraan bij te dragen en ermee samen te werken, kunnen we antwoorden op deze vragen beter vinden”. Het bijdragen aan de opzet van F€IN Lab, het rekenen aan systemen en het mee vormgeven daarvan, ziet hij als een belangrijke praktijkervaring.

Sluit Menu