Beleidsontwikkeling

Concreet gemaakt voor de Regionale Energiestrategieën en  Wijkenergieplannen

Werk niet vanuit getallen gebaseerd op een represetatief huishouden

Kies een product mix die ontstaat door te rekenen aan technieken die leiden tot laagste energiekosten voor de bewoners

  • Begin bij huidig energieverbruik en energierekening

  • Welke energienota ontstaat bij welke technisch nieuwe warmtevoorziening

  • Welke business cases zijn relevant voor huurders, eigenaren VvE’s en particuliere woningeigenaren

  • Aanpak: Doe de bewoners een aantrekkelijk voorstel

  • Vraag je steeds af: Is dat voorstel de meest aantrekkelijke variant?

  • Let op: Is het de technische adviseurs duidelijk wat zij voorstellen?

 

Beleid

In 30 gebieden wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie. Gemeenten gaan wijkenergieplannen opstellen. Het is een strategisch en technisch georiënteerd proces. Gemeenten werken samen met energiebedrijven, woningcorporaties, bouwondernemingen, financiers, natuur en milieuorganisaties en soms ook met vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven.

Wij nemen niet waar dat ‘laagst mogelijke energiekosten voor bewoners’ centraal staat. Het is de kracht van F€IN Lab om de keuze voor technische oplossingen te kunnen toetsen op energiekosten consequenties voor bewoners.

Als minister Wiebes serieus is in zijn uitspraak “We willen dat niemand kosten voor zijn rekening krijgt die niet hadden gehoeven”, zou laagst mogelijke energiekosten meer centraal moeten staan.

Metadoelen

Een fossielvrije samenleving is het achterliggende doel voor de huidige energietransitie. Het beleidsdoel is een transitie van gas naar duurzame warmtedistributie of naar elektrisch opgewekte warmte. Een metadoel kan zijn het terugdringen van de kosten van energiegebruik, met name voor mensen met een laag inkomen. Over de enorme variatie in energiekosten van die doelgroep is buitengewoon weinig bekend. Het is het specialisme van F€IN Lab om deze kosten in beeld te brengen.

Tussendoelen

Tussendoelen zijn de ijkpunten op weg naar het einddoel. F€IN Lab stelt voor in alle regionale energiestrategie gebieden te oefenen met het gestructureerd rekenen aan energiekosten voor huishoudens. Niet zoals nu gebeurt voor een representatief huishouden, doch voor echte bewoners, met name voor mensen met een laag inkomen. De verschillende technische varianten die deel worden van de wijkenergieplannen, zouden moeten worden doorgerekend voor de tien bewonersprofielen van F€IN Lab.

Einddoel

Het door F€IN Lab voorgestelde einddoel is een fossielvrije gebouwde omgeving, die met een sterke focus op de energiekosten van de bewoners wordt gerealiseerd. Die focus heeft grote voordelen. Als duidelijk is wat bewoners na renovatie van hun woningen echt besparen, kunnen financiers er beter van overtuigd worden te investeren in de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Dat vereist precisie werk.

Financial Engineering op Individueel Niveau dus.

Daarom bestaat F€IN Lab.

Sluit Menu