Uitvoering door F€IN Lab betekent Financial Engineering

Financial Engineering op Individueel Niveau

F€IN Lab berekent het financieel voordeel van een energetische renovatie. Met tien gestandaardiseerde bewonersprofielen wordt de bestaande en de te verwachten nieuwe energienota gesimuleerd. Dit rekenwerk vindt haar basis in een database met gemeten gegevens van werkelijke energiegebruiken van woningen per labelniveau.

Van technische varianten worden de jaarlijkse systeem rendementen bepaald. Energiebronnen worden soms met elkaar gecombineerd. Het vastrecht en de energieprijs van de leverancier zijn belangrijke variabelen. Eindeloos veel combinaties zijn mogelijk die per bewonersprofiel ook weer anders kunnen uitwerken. Het opzoeken en uitwerken hiervan tot Euro’s voordeel per huishouden, dat is wat wij noemen Financial Engineering op Individueel Niveau.

“The devil is in the detail”

De klimaatambitie wil dat huishoudens hun energievraag beperken en fossielvrije energie afnemen. F€IN Lab zoekt een energieaanbod of een energieopwekking die relatief lage energiekosten oplevert. Dit zoekwerk naar laagste energiekosten per bewonersprofiel is onze specialisatie.

Welk systeemrendement heeft een technisch system, wie neemt welke leidingverliezen voor zijn rekening, kunnen vastrechttarieven worden verlaagd, kan de retour van een collectief systeem slim gecombineerd worden met de eigen energiecentrale van derden. De rekenmodellen van F€IN Lab kunnen dit type varianten snel doorrekenen. Het gaat om de details die maken of een totaalconcept interessant is voor de portemonnee van de gebruiker.

F€IN Lab zet al haar vaardigheden in

Het team van F€IN Lab is divers. Er is meer dan dertig jaar ervaring in de kennisontwikkeling van energieconcepten in woningen. Ook is er is meer dan tien jaar ervaring in het managen van de energietransitie en zijn wij bekend met de meest innovatieve technieken. Wij communiceren zowel op het niveau van de beleidsmakers, de technisch uitvoerenden als met de individuele bewoners.

F€IN Lab streeft er niet naar om alleen maar projecten door te rekenen. Wij willen onze kennis ook aanbieden voor incompany gebruik. Dan treden wij op als kennisleverancier en trainer van mensen.

Onze kennis van transformatieprocessen, sociale innovatie en openbaar bestuur kan op lokaal niveau worden ingezet voor de klimaatopgave.

“What’s in it for me”

De klimaatambities in de gebouwde omgeving staan of vallen met de acceptatie van de te maken plannen door de bewoners. Wat ga ik betalen blijft daarbij de meest prangende vraag. Niet meer dan had gehoeven, zegt minister Wiebes. De huidige rekenmethoden brengen dat onvoldoende duidelijk in beeld. Soms wordt nog wel rekening gehouden met het aantoonbare verschil tussen theoretisch berekend verbruik en werkelijk gemeten gebruik.

Echter, als gezien wordt hoe groot de verschillen in gebruik zijn tussen individuele huishoudens, blijkt dat dit nagenoeg nooit als uitganspunt in de communicatie wordt meegenomen. Dat doet F€IN Lab wel. Elke bewoner wil weten “what’s in it for me”.

Sluit Menu